Ο χώρος του atelier αποτελεί καινοτομία της προσέγγισης του Reggio Emilia και πρόκειται για τον τόπο όπου οικοδομείται η γνώση και παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα του L. Malaguzzi αναφορικά με τις “εκατό γλώσσες των παιδιών”. Πρόκειται για έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο ώστε να υπηρετεί την απαιτούμενη έρευνα, τον πειραματισμό και την εξάσκηση του συνόλου των δυνατοτήτων των παιδιών. Είναι ο χώρος όπου πραγματώνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη. Πάνω από όλα όμως είναι ο χώρος όπου παράγεται (και όχι ανά – παράγεται) πολιτισμός.
Η σωστή οργάνωση, ο εξοπλισμός, η αισθητικά άρτια αποθήκευση και παρουσίαση του υλικού, οι μεγάλες επιφάνειες εργασίας, ο κατάλληλος φωτισμός και τα αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αποτελούν έμπνευση για τα παιδία υποστηρίζοντας την εργασία τους. Οι διαφορετικές υφές, τα “παιχνιδίσματα” του φωτός και της σκιάς, τα χρώματα, τα φυτά ασκούν όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, μα και στάσεις για τη ζωή.
Η υπεύθυνη του atelier (atelierista) υφαίνει το συνδετικό ιστό μεταξύ της φαντασίας και του λόγου, δίνει νέες προοπτικές, γνωρίζει πολλές γλώσσες τέχνης και έκφρασης. Προσπαθεί να κρατά τη διάθεση και το ενδιαφέρον για δημιουργία, διδάσκει στα παιδιά τις πλέον προηγμένες τεχνικές για να τους δώσει τα μέσα ώστε να εκφράσουν τις ιδέες τους. Η τέχνη και η δημιουργικότητα αποτελούν για εμάς υψηλές αξίες.