Η φύση, αποτελεί για εμάς την κύρια πηγή υλικού για τη μάθηση και τη δημιουργία, παρέχοντας το πληρέστερο πρωτογενές υλικό για την ολόπλευρη ενεργοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών. Η αλληλεπίδραση και η επεξεργασία του, γίνονται μια συναρπαστική πολυ-αισθητηριακή περιπέτεια, στην πορεία της οποίας κατανοούμε στοιχεία όπως το χρώμα και οι ιδιότητές του, το σχήμα, το μέγεθος, η φόρμα, η υφή, το βάρος, η θερμοκρασία ή η φωτοδιαπερατότητα.
Ταυτόχρονα αποκτούμε σημαντικές δυνατότητες για παρατήρηση, σύγκριση και ταξινόμηση, τη δυνατότητα σύνδεσης των γνώσεων με την πραγματική ζωή και προσέγγισης αφηρημένων εννοιών όπως χρόνος, μιας και αρκετά από τα υλικά αυτά διαβρώνονται και αλλάζουν τόσο χαρακτηριστικά, όσο και ιδιότητες!