Η καλλιέργεια της συνείδησης, της γνώσης του εαυτού αλλά και του κόσμου που τον περιβάλλει, έχει για εμάς εξέχουσα σημασία στην εκπαιδευτική πράξη. Το «πλούσιο παιδί» επιδιώκουμε να είναι πλούσιο από συναισθήματα, ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας. Ασκώντας και ενισχύοντας τη φαντασία στα παιδιά προσχολικής αγωγής μέσω των παραμυθιών προωθούμε την αυτοπεποίθησή τους για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας αλλά και τις δυνατότητες εναλλακτικού σχεδιασμού της καθημερινής πράξης. Το παιδί με πλούσια φαντασία μπορεί να ανταποκριθεί στο περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει και να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα ενσωματωθεί σε αυτό ή θα το αλλάξει. Ο ρόλος των παραμυθιών στη διαδικασία αυτή είναι να παρουσιάσουν τις διαφορετικές τροπές που μπορεί να πάρει μια ιστορία και τον έλεγχο της σκέψης στη γλώσσα και τελικά σε μια νέα αφήγηση. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς φτιάχνονται τα παραμύθια και οι ιστορίες και τελικά πώς μπορούν να φανταστούν κάτι διαφορετικό από το προφανές.