Οι εξωτερικές δραστηριότητες – οργανωμένες και ελεύθερες – είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την υγεία και την ευζωΐα των παιδιών. Παρέχουν μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες, οι οποίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν και προεκτείνουν τα project που δουλεύονται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς διευκολύνοντας τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή. Χρησιμοποιούμε το περιβάλλον ως έμπνευση. Τα οφέλη τους περιλαμβάνουν:

1.

Την επαφή με τις εικόνες, τους ήχους και τις οσμές, που μπορεί να κινητοποιήσει την περιέργεια, να βαθύνει τη γνώση και να διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών.

2.

Την άσκηση των αισθήσεων, που στα πρώτα αυτά χρόνια του παιδιού αποτελούν το βασικό μέσο διερεύνησης και κατανόησης του κόσμου και των σχέσεων σε αυτόν.

3.

Την απόλαυση του περιβάλλοντος και την αγάπη προς αυτό καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

4.

Την επαφή με εξαιρετικά ελκυστικά ερεθίσματα και πλαίσια για παιχνίδι, έρευνα και διάλογο, παρέχοντας εμπειρίες με νόημα και επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

5.

Την ευκαιρία για φυσική δραστηριότητα, μόχθο και ξεκούραση.

6.

Την δραστηριοποίηση σε ένα δυναμικό και ευέλικτο χώρο όπου τα παιδιά επιλέγουν, δημιουργούν, μεταβάλλουν το παιχνίδι τους και είναι υπεύθυνα γι’ αυτό.