Στον εξωτερικό χώρο της παιδική αγωγής «Reggio Θεσσαλονίκη», έχει δημιουργηθεί κατάλληλη για τα παιδιά φάρμα διαφόρων ζώων. Εκεί δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα ζώα, μέσα από την παρατήρηση και την εν μέρει φροντίδα τους. Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία, τα παιδιά αποκτούν υπευθυνότητα, γνώση και οικολογική συνείδηση.
Σύντομα θα προστεθεί και το φωτογραφικό υλικό της φάρμας