Ένα κεντρικό εργαλείο για την ανάπτυξη των εκατό γλωσσών, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλές διαδικασίες παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, πειραματισμού, σύνθεσης και δημιουργίας. Ο φυσικός του χώρος μπορεί να θεωρηθεί το ατελιέ όπου υποστηρίζει τα project.
Αξιοποιείται ταυτόχρονα και στις γωνιές ενδιαφέροντος ή ελεύθερης απασχόλησης, πάντα με την μέριμνα για την κατάλληλη πλαισίωσή τους με υλικά και εργαλεία, ώστε να λειτουργήσει ως ένα φωτεινό πρίσμα, το οποίο θα αποκαλύψει στοιχεία που διαφορετικά είναι δύσκολα ορατά. Η ορθή επιλογή του χώρου που θα τοποθετηθεί είναι εξίσου κρίσιμη. Με τη βοήθεια της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης, η φωτοτράπεζα βοηθά να ανακαλύψουμε τις διαδικασίες μάθησης και δημιουργίας τόσο για το κάθε παιδί ξεχωριστά, όσο και για τις ομάδες.