Το σχολικό λεωφορείο μας, παραλαμβάνει τα παιδιά από την οικία τους και τα μεταφέρει με ασφάλεια στο χώρο μας.

Reggio Thessaloniki