Ο τομέας της ψυχολογικής υποστήριξης στην παιδική αγωγή 2-6 ετών «Reggio Θεσσαλονίκη» αφορά την πρόληψη, την παρέμβαση, την αξιολόγηση καθώς επίσης και τη συμβουλευτική.
Σε καθημερινή βάση, η ψυχολόγος του «Reggio Θεσσαλονίκη» συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την άμεση διαχείρηση των ενδεχομένων ψυχοσυναισθηματικών αλλά και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών.
Πραγματοποιούνται επίσης αξιολογήσεις γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων.
Στα πλαίσια της ψυχολογικής υποστήριξης των γονέων, η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων, καθώς επίσης διεξάγονται ομιλίες με θεματολογία τόσο γενικού, όσο και ειδικού ενδιαφέροντος.
Για τους γονείς του «Reggio Θεσσαλονίκη», παρέχεται δωρεάν online συμβουλευτική για ζητήματα που αφορούν το παιδί. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και η ψυχολόγος του «Reggio Θεσσαλονικη» θα σας απαντήσει σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών.

Ψυχολογική Υποστήριξη

11 + 15 =