Παρουσίαση και γνωριμία με το Reggio Θεσσαλονίκη και τις παιδαγωγικές μας μεθόδους.

 

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Ώρα : 18:00

Περιορισμένος αριθμός θέσεων παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.

Στη σύγχρονη Ελλάδα, η ανάγκη των νέων γονιών να ξεπεράσουν τα επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά μοτίβα που κυριαρχούν για πολλά χρόνια, είναι μεγάλη. Το σχολείο μας λειτουργεί από το 2015 και αποτελεί ένα κοινό όραμα μιας ομάδας. Μέσα από την παιδαγωγική που εφαρμόζουμε σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε τόσο το ίδιο το άτομο όσο και την ανθρωπότητα σ’ ένα υψηλότερο στάδιο ανάπτυξης. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μας είναι η συνεισφορά σε μια γενική βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών στην κοινωνία.

Όμοια με το θεωρητικό πλαίσιο που διαμόρφωσε ο Loris Malaguzzi νιώσαμε την ελευθερία να μπορέσουμε κάτω από μια κοινή ομπρέλα να συνδυάσουμε στοιχεία από διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις (με επιρροές των Δασικών Σχολείων (Σκανδιναβικές χώρες) και της θεωρίας και μεθοδολογίας της MariaMontessori) που ταίριαζαν τόσο στις προσωπικότητες μας όσο και στην δίκη μας κοινωνία και κουλτούρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τη δίκη μας μεθοδολογία στο Reggio Θεσσαλονίκη όπου πάντα προσαρμόζουμε κάτι νέο και εξελισσόμαστε με τα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. Μέσα από τις παιδαγωγικές μας αξίες παράγουμε πολιτισμό και δεν αναπαράγουμε!

Φόρμα Συμμετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


(Εφόσον ακολουθήσει εγγραφή, συμπληρώνεται εκ των υστέρων από τη διοίκηση)