Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

1.1. Ο ιστότοπος συλλέγει μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (όνομα ή ψευδώνυμο, επώνυμο, email) μέσω της φόρμας επικοινωνίας την οποία επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης να συμπληρώσει ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ιστοσελίδα ή μέσω της φόρμας «ψυχολογικής υποστήριξης» με σκοπό και στις τρείς περιπτώσεις να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα, όπως και μέσω της φόρμας εγγραφής για λήψη newsletter την οποία επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης να συμπληρώσει με σκοπό να λαμβάνει νέα του σχολείου μας.

1.2. Με την επιλογή του «Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου» ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή των ανωτέρω δεδομένων, καθώς και αποδέχεται το σύνολο των όρων της πολιτικής απορρήτου.

1.3. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό διεκπεραίωσης της επικοινωνίας με τον χρήστη που ο ίδιος αιτείται.  Ενώ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής για λήψη newsletter, ο σκοπός επεξεργασίας τους είναι αποκλειστικά η ενημέρωση για εκδηλώσεις και δραστηριότητές του σχολείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα δε διατίθενται για κανένα σκοπό εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης, ενώ δε πρόκειται να δοθούν σε κανένα τρίτο, ούτε να δημοσιοποιηθούν.

1.4. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις απαντηθεί το αίτημα του χρήστη ή παρασχεθεί η συμβουλή που έχει ζητήσει ο χρήστης, ενώ σε ό,τι αφορά τα δεδομένα όσων έχουν αιτηθεί λήψη newsletter, αυτά διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του χρήστη.

1.5. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ανά πάσα χρονική στιγμή έχει δικαίωμα να ζητήσει σχετική ενημέρωση, πρόσβαση ή την τροποποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών αυτών δεδομένων ή να δηλώσει την ανάκληση της συγκατάθεσής του με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@reggiothessaloniki.gr

2. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή, πάντοτε σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.